Україна

Блок Литвина решил дополнить «электронный» контроль за нардепами-прогульщиками «усиленным визуальным контролем»

11 грудня 2007, 14:06

Сегодня в Верховной Раде зарегистрирован «Проект Постанови про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо особистого голосування народних депутатів України)», поданный нардепом фракции блока Литвина Олегом Зарубинским.

Приводим текст данного законопроекта:

Постанова

Верховної Ради України

«Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» (щодо особистого голосування народних депутатів України)

З метою та на виконання вимог Конституції України (ст. 84 ч. 3) щодо особистого голосування народних депутатів України у Верховній Раді України, Закону України “Про статус народного депутата України”

(ст. 24 ч. 4), Регламенту ВРУ (ст. 47 ч. 3) та з урахуванням тлумачення Конституційного Суду України (№11-рп/98 від 7 липня 1998р)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Регламенту Верховної Ради України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., NN 23-25, ст. 202) такі зміни:

1. Частину 1 статті 26 викласти в новій редакції “Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація народних депутатів особисто за допомогою електронної системи доступу народних депутатів до залу пленарних засідань”.

2. В частині 4 ст. 26 слова “письмової реєстрації” замінити словами “електронної системи доступу депутатів до залу пленарних засідань”.

3. Частину другу статті 37 після слів “Відкрите голосування здійснюється» доповнити словами “на підставі даних електронної системи доступу депутатів до залу пленарних засідань” і далі за текстом.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Ця Постанова набуває чинності через місяць з дня її прийняття.

2. Апарату Верховної Ради України протягом місяця з дня прийняття цієї постанови:

1) впровадити електронну систему доступу депутатів до залу пленарних засідань.

2) посилити візуальний контроль реєстрації народних депутатів особисто на підставі пред'явлення посвідчення народного депутата та підтвердження своєї присутності власноручним підписом особистими підписами депутатів.


"ОБКОМ"

Матеріали по темі