Україна

На Полтавщині борються з нашестям медуз

15 грудня 2007, 17:56
Комунальне пiдприємство "Кременчукводоканал" занепокоєне появою медуз у Кременчуцькому водосховищi (Полтавська область), звiдки здiйснюється водозабiр для мiста, i шукає шляхи боротьби з ними.

Як повідомляє
УНІАН цього року в Кременчуцькому водосховищi з'явилися мiкромедузи.

Начальник КП "Кременчукводоканал" Валерiй Медведовський вважає, що медузи у водосховищi з'явилися у зв'язку iз змiнами хiмiчного та бiологiчного складу води водосховища.

"Вони забивають фiльтри трубопроводiв i це призводить до того, що пiдприємство навiть було вимушене знижувати тиск i об'єми постачання в мiстi. Зараз ми звернулися у Київський iнститут колоїдної хiмiї за рекомендацiями щодо боротьби з мiкромедузами", - сказав він.

"Сьогоднi вода, яка поступає на очиснi з Днiпра поганої якостi. Але вода, яка прямує на мiсто, вiдповiдає нормам Держстандарту. Ми за останнi декiлька рокiв на процедури по полiпшенню якостi води витратили близько 20 млн. грн", - пiдкреслив В.Медведовський.
Матеріали по темі