Україна

Резолюция Европарламента по Украине: нужно освободить Тимошенко и Луценко

24 May 2012, 14:42

Резолюція Європарламенту

Європейський Парламент,

- беручи до уваги свої попередні резолюції по Україні, зокрема резолюції від 9 червня 2011, 27 жовтня 2011 та 1 грудня 2011 року,

- беручи до уваги резолюції Парламентської Асамблеї Євронест від 3 квітня 2012 року щодо ситуації Юлії Тимошенко,

- беручи до уваги заяву Верховного представника Кетрін Ештон від 26 квітня 2012 року щодо ситуації Юлії Тимошенко,

- беручи до уваги Заяву по Євро-2012 Андрулли Васіліу, Єврокомісара з питань спорту, від 4 травня 2012 року,

- беручи до уваги заяву Президента Польщі Броніслава Коморовського від 9 травня 2012 року, що Чемпіонат Європи з футболу 2012 повинен відбутись,

- беручи до уваги Звіт щодо прогресу реалізації Європейської політики сусідства в Україні, опублікований 15 травня 2012 року,

- беручи до уваги результати засідання Ради співробітництва Україна-ЄС 15 травня 2012 року,

- беручи до уваги Спільну декларацію Празького Саміту з питань Східного Партнерства 7 травня 2009 року,

- беручи до уваги результати переговорів між Україною та ЄС щодо Угоди про асоціацію, включаючи переговори про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (ЗВТ) та парафування цієї угоди,

- беручи до уваги Угоду про партнерство і співробітництво (УПС) між Європейським Союзом та Україною, яка вступила в силу 1 березня 1998 року, а також поточні переговори щодо Угоди про асоціацію (УА), яка має замінити УПС,

- беручи до уваги Правило 110(4) свого Регламенту,

A. оскільки Україна – це країна, яка має стратегічне значення для ЄС; оскільки розміри, населення та географічне положення України дають їй особливе місце в Європі, роблячи її ключовим регіональним гравцем, який значно впливає на безпеку, стабільність та добробут всього континенту, і який, як наслідок, повинен брати на себе відповідну частку політичної відповідальності;

B. оскільки досягнення України у сфері прав людини, поваги до громадянських прав та фундаментальних свобод, верховенства права, включаючи справедливі, неупереджені та незалежні судові процеси, а також її зосередженість на внутрішніх реформах є передумовами для подальшого розвитку відносин між Україною та ЄС;

C. оскільки підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, в тому числі угоди по ЗВТ, має важливе значення для європейської перспективи; оскільки чим більше Україна поділятиме спільні цінності з ЄС, і чим більше вона запроваджуватиме реформи в дусі цієї Угоди, тим глибшими поступово ставатимуть її відносини з ЄС; оскільки для ЄС також дуже важливо мати на своєму східному кордоні, значну частину якого формує кордон з Україною, зону верховенства права та добробуту;

D. оскільки поки що в Україні не були запроваджені всеохоплююча реформа судової системи та заходи для забезпечення дотримання закону під час кримінальних розслідувань та судових переслідувань, в тому числі принципу справедливих, неупереджених та незалежних судових процесів; оскільки ці реформи повинні розроблятись у тісній співпраці з Венеціанською Комісією; оскільки рішення у касаційному розгляді апеляції Тимошенко щодо вироку Печерського районного суду міста Києва очікується 26 червня 2012 року;

E. оскільки засудження 11 жовтня 2011 року колишнього Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко до семи років ув’язнення, а також судові процеси проти інших високопосадовців з колишнього уряду є неприйнятними та є проявом вибіркового правосуддя; оскільки відзначаються серйозні недоліки щодо незалежності судової системи, а також відсутність реформ у всіх аспектах судових процедур: судове переслідування, суд, засудження, арешт і апеляція;

F. оскільки держави ЄС продовжують наголошувати на потребі поважати верховенство права, в тому числі справедливі, неупереджені та незалежні судові процеси, тим самим уникаючи небезпеки спровокувати враження про вибіркове застосування судових заходів; оскільки ЄС вважає ці принципи особливо важливими для країни, яка прагне вступити у глибші договірні відносини, основані на політичній асоціації;

G. оскільки корупція та зловживання владою залишають широко-розповсюдженими в Україні та вимагають чіткої реакції з боку влади щодо притягнення до відповідальності винних; оскільки судове переслідування та розслідування повинні бути об’єктивними та незалежними, та не повинні використовуватись з політичними цілями;

H. оскільки у своєму попередньому звіті Данський Гельсінський комітет з прав людини, який проводив моніторинг судових процесів у справі Юлії Тимошенко, визначив фундаментальні недоліки української системи правосуддя, які негативно позначились на захисті індивідуальних прав людини та верховенстві права;

I. оскільки європейська перспектива України повинна базуватись на політиці систематичних та незворотних реформ у низці важливих інституційних, політичних, економічних і соціальних сфер; оскільки важливі реформи вже було здійснено або вони перебувають на стадії здійснення, у той час як інші ще потребують запровадження; оскільки рамки, які створюються Угодою про асоціацію, запропонують Україні вирішальний інструмент модернізації та дорожню карту для проведення внутрішніх реформ, а також інструмент для національного примирення, що допоможе країні подолати останні негативні тенденції, подолати існуючий розкол в українському суспільстві та об’єднати його у спільній меті щодо його європейської перспективи на основі цінностей демократії, верховенства права та належного управління;

J. оскільки у червні Україна разом із Польщею прийматиме Чемпіонат Європи з футболу 2012 року; оскільки поки що високопоставлені європейські політики заявляють, що вони не відвідають матчі, які відбуватимуться в Україні, але не закликають до бойкотування матчів Чемпіонату Європи;

1. Наголошує, що однією із його основних зовнішньополітичних цілей є покращення та сприяння відносинам з Україною та зміцнення Європейської політики сусідства, спрямованої на заохочення політичних, економічних та культурних відносин з країнами, яких вона стосується, та ЄС і його державами-членами; підкреслює, що підписання й ратифікація Угоди про асоціацію та її ефективне запровадження вимагатимуть покращення ситуації з правами людини, в тому числі декриміналізації політичних рішень у реформованому кримінальному кодексі, в умовах верховенства права та глибшої демократії, припинення утисків політичної опозиції та з вільними, чесними і прозорими виборами;

2. Наголошує, що поточні проблеми у відносинах між Україною та Європейським Союзом можна буде вирішити лише на основі чіткого бажання української влади здійснювати та запроваджувати необхідні реформи, зокрема у правовій та судовій системі, з метою повного дотримання принципів демократії, поваги до прав людини та фундаментальних свобод, прав меншин і верховенства права; закликає інституції Європейського Союзу та Ради Європи і її Венеціанську Комісію надати активну й ефективну підтримку цьому процесу реформ;

3. Ще раз висловлює своє занепокоєння щодо судових процесів проти колишніх та чинних високопосадовців уряду, які не проводились у відповідності з європейськими стандартами справедливості, неупередженості, прозорості та незалежності; закликає до беззастережного негайного звільнення всіх в’язнів, засуджених за політичними мотивами, в тому числі лідерів опозиції;

4 Висловлює жаль щодо засудження колишнього Прем’єр-міністра Юлії Тимошенко; наголошує, що зміцнення верховенства права та незалежної судової системи, а також початок гідної довіри боротьби із корупцією є важливими не тільки для поглиблення відносин між Україною та ЄС, але й для консолідації демократії в Україні;

5. Закликає українську владу розрізняти політичну й кримінальну відповідальність та внести відповідні зміни до існуючого кримінального кодексу; підкреслює, що демократична боротьба за політичні рішення повинна відбуватись в парламенті та за участі виборців на вільних виборах, вона не повинна знищуватись особистими або політично-вмотивованими діями з кримінального переслідування та маніпулювання вироками кримінальних судів;

6. Закликає українську владу вирішити ситуацію з в’язнями, ув’язненими за політичними мотивами, до початку виборчої кампанії;

7. Закликає українську владу гарантувати об’єктивність та прозорість процесу касації у справі Тимошенко, який повинен відповідати правовим стандартам справедливості та загальноприйнятим у Європі практикам, а також вимагає припинити застосування вибіркового правосуддя, спрямованого проти політиків та інших опонентів; висловлює жаль через те, що Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ відклав своє рішення щодо касаційної скарги у справі Тимошенко на вирок Печерського районного суду міста Києва на 26 червня 2012 року; звертає увагу на перенесення касаційного розгляду у справі Юлії Тимошенко на 26 червня 2021 року та вважає таку відстрочку прикрою, і застерігає проти затягування належних судових процедур;

8. Закликає українську владу забезпечити повну повагу до прав всіх ув’язнених, засуджених за політичними мотивами, в тому числі Тимошенко, Луценка та Іващенка, на адекватну медичну допомогу у належній установі, права мати доступ до своїх адвокатів без обмежень, права на відвідування родичами та іншими особами, на кшталт посла ЄС; наголошує на потребі України повністю поважати юридичні права та права людини захисників і затриманих осіб, включаючи їхнє медичне лікування; у відповідності до міжнародних стандартів; засуджує застосування сили тюремною охороною до Юлії Тимошенко та нагадує про зобов’язання України швидко та неупереджено вивчати будь-які скарги щодо тортур та інших форм жорстокого, нелюдського та принижуючого гідність поводження; (ЄНП)

9. Закликає українську владу створити незалежну та неупереджену міжнародну юридичну панель, яка б звітувала про можливі порушення фундаментальних прав і свобод людини у справах Юлії Тимошенко та інших членів її уряду; відмічає позитивні результати зустрічі президента Європейського Парламенту Мартіна Шульца з Прем’єр-міністром України Миколою Азаровим, та очікує, що українська влада відреагує на озвучену пропозицію, надавши приблизний план щодо її якнайшвидшої реалізації, щоб забезпечити, у співпраці з командою клініки "Charité", належне лікування Юлії Тимошенко, а також ретельну судову перевірку авторитетною та компетентною особистістю з ЄС апеляційних та касаційних процесів та майбутніх судових процесів проти колишнього прем’єр-міністра України;

10. Вітає той факт, що Тимошенко було переведено з Качанівської колонії до лікарні за її власним рішенням, та бере до уваги останній візит міжнародної команди медичних експертів;

11. Наполягає, що всі судові процеси проти колишніх та чинних високопосадовців уряду повинні відбуватись у відповідності до європейських стандартів справедливості, неупередженості, прозорості та незалежності; засуджує той факт, що українська влада порушила нові політично-вмотивовані справи проти Тимошенко й інших, що суперечить принципам верховенства права;

12. Засмучений станом демократичних свобод, а також практикою перетворення державних інституцій на інструменти з вузько-партійними цілями та для політичної помсти;

13. Підкреслює вирішальне значення вільних, чесних та прозорих парламентських виборів в Україні, які передбачають право лідерів опозиції на участь у них наприкінці цього року; а також наголошує на потребі дотримуватись глибоких зобов’язань щодо демократичних цінностей та верховенства права також у період між виборами; закликає Європейський Парламент взяти участь у міжнародній місії спостерігачів за виборами, щоб спостерігати за наступними парламентськими виборами;

14. Нагадує українській владі про необхідність провести всеохоплюючі реформи, які повинні бути запроваджені належним чином для того, щоб Україна могла наблизитись до європейських норм і стандартів; наголошує на тому, що зближення України з ЄС повинно базуватись на її відданості цінностям і свободам ЄС; наголошує, що одним із наріжних каменів цих стандартів повинна бути незалежна судова система;

15. Наголошує, що повне дотримання законодавства щодо прав людини та запровадження базових стандартів ОБСЄ зміцнить довіру до головування України в ОБСЄ у 2013 році;

16. Висловлюючи надію на успішне проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні та Польщі, закликає європейських політиків, які хочуть відвідати матчі Євро-2012 в Україні, публічно повідомити про свою обізнаність із політичною ситуацією в країні та намагатись знайти можливість відвідати політв’язнів у тюрмі; або відвідати чемпіонат як приватні особи, а не VIP-гості.

17. Доручає своєму президенту передати дану Резолюцію ЄСЗД, Раді, Комісії, державам-членам, президенту, уряду і парламенту України, а також Парламентській Асамблеї Ради Європи і ОБСЄ.

УП

Підписуйтесь на Житомир.info в Telegram
Матеріали по темі