Суспільство

Про пільги «чорнобильців» щодо вступу до державних вищих закладів освіти

27 січня 2008, 12:32

Головне управління праці та соціального захисту населення Житомирської облдержадміністрації надає роз'яснення про пільги передбачені Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо вступу до державних вищих закладів освіти громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Передбачені Законом України пільги щодо вступу поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, надаються на підставі посвідчення встановленого зразка, та відповідних довідок.

У разі подання документів для вступу до державних закладів освіти абітурієнти з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи повинні надати такі документи:

відповідно до пункту 26 статті 20 (21) вказаного Закону України:

особи, як віднесені до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 - посвідчення синього кольору, серія А, із вкладкою до нього (за встановленим зразком);

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2 - посвідчення синього кольору, серія А;

потерпілі від Чорнобильської катастрофи категорії 2, у тому числі евакуйовані із зони відчуження в 1986 році, - посвідчення сірого кольору, серія Б;

відповідно до пункту 6 статті 22 (23) вказаного Закону України:

потерпілі від Чорнобильської катастрофи категорії 3 - посвідчення зеленого кольору, серія Б, та довідку (довільної форми) про проживання на момент вступу до навчального закладу на територіях радіоактивного забруднення, яка видається місцевими органами виконавчої влади за місцем проживання;

потерпілі від Чорнобильської катастрофи категорії 4 - посвідчення коричневого кольору, серія В, та довідку (довільної форми) про постійне проживання на момент вступу до навчального закладу на території зони посиленого радіоекологічного контролю, яка видається місцевими органами виконавчої влади за місцем проживання;

відповідно до пункту 4 частини третьої статті 30 вказаного Закону України потерпілі діти:

яким встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою, - посвідчення жовтого кольору, серія Д, із вкладкою до нього (за встановленим зразком);

які після досягнення повноліття мають підстави для отримання категорії 2 потерпілих від Чорнобильської катастрофи (тобто особи, які постійно проживали у зоні безумовного /обов'язкового/ відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення) - посвідчення жовтого кольору, серія Д, та посвідчення сірого кольору, серія Б, або завірену копію довідки згідно з Додатком № 4 Порядку, виданої Волинською, Житомирською, Київською, Рівненською або Чернігівською облдержадміністраціями;

які після досягнення повноліття мають підстави для отримання категорії 3 потерпілих від Чорнобильської катастрофи (тобто особи, які постійно проживали на територіях зон безумовного /обов'язкового/ та гарантованого добровільного відселення на день аварії або які за станом на 1 січня 1993 р. прожили у зоні безумовного /обов'язкового/ відселення не менше двох років, а на території зони гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років та відселені або самостійно переселилися з цих територій), (особи, які постійно проживають або працюють чи постійно навчаються у зонах безумовного /обов'язкового/ та гарантованого добровільного відселення за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 р. прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у зоні безумовного /обов'язкового/ відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років) — посвідчення жовтого кольору, серія Д, та завірену копію довідки згідно з Додатками №№ 5 або 6 Порядку, яка видається державними адміністраціями за місцем проживання;

які після досягнення повноліття мають підстави для отримання категорії 4 потерпілих від Чорнобильської катастрофи (тобто особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 р. прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років) - посвідчення жовтого кольору, серія Д, та завірену копію довідки згідно з Додатком № 7 Порядку, яка видається державними адміністраціями за місцем проживання;

відповідно до частини другої статей 20, 21 та 22 вказаного Закону України:

неповнолітні діти (до 18 років) померлих громадян, віднесених до категорії 1 та 2, та категорії 3 - з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, - довідку згідно з Додатком № 2 Порядку, виданої Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Також повідомляємо, що з 1 січня 2006 року набрав чинності Закон України від 12.01.05 р. № 2321-ІУ „Про внесення зміни до статті 20 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", в якому зазначено, що пільги, передбачені пунктом 26 статті 20 поширюються на неповнолітніх дітей громадян, віднесених до категорії 1.

Отже, починаючи з 2006 року, неповнолітні діти, тобто діти до 18 років, і батьки яких віднесені до 1 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного навчання з обов'язковим наданням гуртожитку на час навчання тим, хто не має житла, і гарантованою виплатою стипендії, підвищеної в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від місця навчання на території України. Особи, які закінчили середні та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди. Зазначені особи навчаються в цих закладах освіти за рахунок держави.

Таким чином, відповідно до частини другої статті 20 вказаного Закону України абітурієнти з числа неповнолітніх дітей громадян, віднесених до категорії 1 (тобто дітей до 18 років і батьки яких віднесені до 1 категорії постраждалих) при вступі до державного навчального закладу повинні подати копії свідоцтва про народження та посвідчення (батька або матері) категорії 1, серія А, із вкладкою до нього (за встановленим зразком).

Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі - Закон) із змінами, внесеними згідно із законом № 107-УІ (107-17) від 28.12.2007, які діють по 31 грудня 2008 року, передбачено виплату підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, студентам вказаних категорій.

Щодо питання виплати підвищеної стипендії студентам, віднесеним до потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які після здобуття освітньої кваліфікації "бакалавр" були відраховані з навчального закладу та поступають для здобуття освітньої кваліфікації "магістр", маючи при цьому дитячі посвідчення потерпілих серії "Д" та довідки форми ДОДАТОК № 7 або посвідчення потерпілих, віднесених до категорії 4 повідомляємо.

У випадку, коли зазначена категорія студентів, які навчаються на "чистих" територіях, після здобуття освітньої кваліфікації "бакалавр" відраховується з навчального закладу та вступає до того ж або іншого навчального закладу для здобуття освітньої кваліфікації "магістр", при призначенні підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, не можна керуватись вимогами частини 6 статті 30 Закону, оскільки цим студентам виповнилось 18 років, і дитяче посвідчення серії "Д" втратило чинність.

Студенти з числа осіб, віднесених до 4 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, за умови постійного проживання до вступу в навчальний заклад на території зони посиленого радіоекологічного контролю, мають підстави на пільгу з виплати підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, відповідно до пункту 1 (6) статті 23 (22) Закону, якою не передбачено вікових обмежень для виплати підвищеної стипендії.

Якщо студенти, віднесені до 4 категорії постраждалих, до вступу в навчальний заклад проживали, навчалися або працювали (були зареєстровані) на "чистій" території, вони не мають права на отримання пільг, оскільки компенсації та пільги громадянам, які віднесені до категорії 4 постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, надаються на час постійного проживання або постійної роботи чи постійного навчання у зоні посиленого радіоекологічного контролю (ст. 23 Закону).

Житомир.info

Матеріали по темі