Опубликован «черный список» ВУЗов Украины

13 July 2007, 11:14
Решением МОН Украины по состоянию на 1 июня 2007 года аннулированы лицензии либо прекращена образовательная деятельность ряда высших учебных заведений за нарушение Лицензионных условий предоставления образовательных услуг в сфере высшего образования и действующего законодательства.

В «черный список» попали, в частности, Южноукраинский институт Национального технического университета Украины «КПИ» (г. Симферополь); учебно-консультационные пункты Национального аэрокосмического университета имени Жуковского в городе Керчь; частный вуз «Крымский институт экономики и хозяйственного права» Керченского экономико-правового колледжа и другие.

Полный список ВУЗов которым анулировали лицензии:

Назва вищого навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу) Рішення ДАК Припинено освітню діяльність повністю або за окремими спеціальностями
Відокремлені структурні підрозділи іноземних вищих навчальних закладів
Центри Московського державного індустріального університету (м. Сімферополь) Протокол № 55 від 19.04.2005 Припинено освітню діяльність повністю
Міжнародний центр соціальної освіти Московського соціального університету (м. Керч) Протокол № 55 від 19.04.2005 Припинено освітню діяльність повністю
Міжнародний центр психології та гуманітарних технологій дослідницького центру (м. Євпаторія) Протокол № 55 від 19.04.2005 Припинено освітню діяльність повністю
Представництво Московського державного університету сервісу (м. Сімферополь, м Севастополь) Протокол № 55 від 19.04.2005 Припинено освітню діяльність повністю
Дочірнє підприємство “Недержавний вищий навчальний заклад “Современная гуманитарная академия” (Сучасний гуманітарний інститут) у м. Севастополь, м. Сімферополь, м. Джанкой, м. Керч, Кіровоградський та Ленінський райони Протокол № 55 від 19.04.2005, протокол № 54 від 22.02.2005, протокол № 61 від 22.06.2006 Припинено освітню діяльність повністю
Представництво Міжнародного гуманітарного інституту імені Романової (м. Феодосія) Протокол № 55 від 19.04.2005, протокол № 61 від 22.06.2006 Припинено освітню діяльність повністю
Регіональний навчально-консультаційний центр Московського державного індустріального університету (м. Євпаторія) Протокол № 55 від 19.04.2006 Припинено освітню діяльність повністю
Центр дистанційного навчання Московського державного університету економіки, статистики та інформатики (м. Ялта) Протокол № 55 від 19.04.2005 Припинено освітню діяльність повністю
Представництво недержавного навчального закладу “Бєлгородський інженерно-економічний інститут” у м. Севастополі Протокол № 54 від 22.02.2005, протокол № 55 від 19.04.2005 Припинено освітню діяльність повністю
Вищі навчальні заклади України та їх відокремлені структурні підрозділи
Автономна Республіка Крим
Державне підприємство України “Міжнародний дитячий центр “Артек” (для Гуманітарного інституту “Артек”) (м. Ялта) Протокол № 60 від 21.04.2006 Припинено освітню діяльність повністю
Український державний університет економіки і фінансів для Кримського факультету у місті Сімферополі Протокол № 61 від 22.06.2006 0501 “Економіка і підприємництво” спеціальності 5.050104 “Фінанси” освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за заочною формою навчання
Південноукраїнський інститут Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут” (м. Сімферополь) Протокол № 61 від 22.06.2006 Припинено освітню діяльність повністю
Українська академія друкарства (м. Львів) для Інституту інформаційно-поліграфічних технологій (м. Сімферополь) Протокол № 61 від 22.06.2006 6.050100 “Економіка підприємства”
Національний аерокосмічний університету ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” для навчально-консультаційних пунктів у м. Керчі Протокол № 61 від 22.06.2006 Припинено освітню діяльність повністю
Вищий навчальний заклад „Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” (м. Київ) для Сімферопольської філії Протокол № 61 від 22.06.2006 Припинено освітню діяльність повністю
Київський університет права Національної академії наук України для Науково-освітнього центру в м. Сімферополі Протокол № 61 від 22.06.2006 Припинено освітню діяльність повністю
Сімферопольський навчально-консультативний пункт Київського університету туризму, економіки і права Протокол № 61 від 22.06.2006 6.050100, 7.050106 „Облік та аудит”, 7.050201 „Менеджмент організацій”
Лівадійське відділення Кримського факультету Східноукраїнського національного університету імені В. Даля (м. Луганськ), м. Ялта, смт. Лівадія Протокол № 61 від 22.06.2006 7.050102 „Економічна кібернетика”
Кримський інститут інформаційно-поліграфічних технологій Української академії друкарства (м. Сімферополь) Протокол № 61 від 22.06.2006 за напрямом і спеціальністю 6.050100, 7.050106 “Облік і аудит”
Кримський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом Протокол № 61 від 22.06.2006 7.060101 “Правознавство”
Кримська філія Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України (Сімферополь) Протокол № 63, від 31.10.2006 Анульовано ліцензію серії АБ № 192501 для Кримської філії з напряму 0501 "Економіка і підприємництво" спеціальності 5.050111 "Бухгалтерський облік" освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"
Приватний вищий навчальний заклад "Сімферопольський економіко-гуманітарний інститут"(Сімферополь) Протокол № 63 від 31.10.2006 Анульовано ліцензію серії АБ № 298836 з напряму 0501 "Економіка і підприємництво" спеціальність 7.050107 "Економіка підприємства" освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" та напряму 0201 "Культура" спеціальність 7.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"
Вищий навчальний заклад Східноєвропейський університет економіки і менеджменту (для Сімферопольського центру дистанційно-заочного навчання) ( Сімферополь ) (для Євпаторійського центру дистанційно-заочного навчання) (Євпаторія) Протокол № 63 від 31.10.2006 Анульовано ліцензію серії АБ № 175884 - для Сімферопольського центру дистанційно-заочного навчання з напряму 0501 "Економіка і підприємництво" спеціальності 6.050100, 7.050106 "Облік і аудит"; 6.050100, 7.050107 "Економіка підприємства"; 6.050100, 7.050108 "Маркетинг" та напряму 0502 "Менеджмент" спеціальність 6.050200, 7.050201 "Менеджмент організацій" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" та "спеціаліст" заочної форми навчання для Євпаторійського центру з напряму 0501 "Економіка і підприємництво" спеціальності 6.050100, 7.050106 "Облік і аудит" та напряму 0502 "Менеджмент" спеціальність 6.050200, 7.050201 "Менеджмент організацій" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" та "спеціаліст" заочної форми навчання
Вищий навчальний заклад "Ялтинський університет менеджменту" (Ялта) Протокол № 63 від 31.10.2006 Анульовано ліцензію серії АВ № 048042 за освітньо - кваліфікаційним рівнем "магістр" із напряму 0305 "Філологія", спеціальності 8.030507 "Переклад"
Приватний вищий навчальний заклад "Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту" (для Євпаторійського факультету) (Євпаторія) Протокол № 63 від 31.10.2006 Анульовано ліцензію серії АБ №122397 для Євпаторійського факультету на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" з напряму 0501 "Економіка і підприємництво" (спеціальності 6.050100 "Маркетинг"; 6.050100 "Облік і аудит"; 6.050100 "Економіка підприємства") для денної форми навчання
Євпаторійський коледж економіки і менеджменту (Євпаторія) Протокол № 63 від 31.10.2006 Анульовано ліцензію серії АА №902658 на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" з напрямів 0501 "Економіка і підприємництво" (спеціальність 6.050100 "Фінанси"), 0502 "Менеджмент" (спеціальність 6.050200 "Менеджмент організацій") для денної форми навчання
Керченський економіко-правовий коледж Приватного ВНЗ “Кримський інститут економіки і господарського права” Протокол № 63 від 31.10.2006 Припинено освітню діяльність повністю
Красноперекопський навчально-консультаційний центр Приватного ВНЗ “Кримський інститут економіки і господарського права” Протокол № 63 від 31.10.2006 Припинено освітню діяльність повністю
ТОВ “Феодосійський навчально-науково-консультаційний центр” ( Феодосія ) Протокол № 63 від 31.10.2006 Припинено освітню діяльність повністю
Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” Феодосійський навчально-консультативний пункт Алуштинський навчально-консультативний пункт Протокол № 63 від 31.10.2006 Анульовано ліцензію для Феодосійського навчально-консультативного пункту за напрямом 6.080400 “Комп’ютерні науки” ; для Алуштинського навчально-консультативного пункту за напрямом 6.070800 „Екологія та охорона навколишнього середовища”, 6.080400 “Комп’ютерні науки”
Запорізький національний університет (для Кримського факультету фізичної культури, спорту та туризму) (Сімферополь) Протокол № 63 від 31.10.2006 Анульовано ліцензію для Кримського факультету фізичної культури, спорту та туризму за спеціальністю 6.030200, 7.030201 “Журналістика”
НКП Харківського національного університету внутрішніх справ у містах Євпаторія і Керч Протокол № 66 від 24.04.2007 р. Припинено освітню діяльність повністю
м. Київ та Київська область
Київський НКП Сумського національного аграрного університету Протокол № 58 від 20.12.2005 Припинено освітню діяльність повністю
Сквирський локальний центр дистанційного навчання Київського базового центру дистанційного навчання коледжу “Освіта” Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” Протокол № 54 від 22.02.2005 Припинено освітню діяльність повністю
Бориспільський факультет муніципального менеджменту Міжрегіональної академії управління персоналом Протокол № 54 від 22.02.2005 Припинено освітню діяльність повністю
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій Протокол № 61 від 22.06.2006 0601 "Право" спеціальності 6.060100 "Правознавство"
ПВНЗ "Міжнародний медичний коледж" Протокол № 61 від 22.06.2006 5.110201 "Фармація" на підготовку молодших спеціалістів
Приватний вищий навчальний заклад “Всеукраїнський коледж стилю та віражу” Протокол № 65 від 26.02.2007 Анульовано ліцензію серії АВ № 048180 (Припинено освітню діяльність повністю)
Закрите акціонерне товариство “Київський інститут міжнародної економіки та підприємництва” Протокол № 65 від 26.02.2007 Анульовано ліцензію серії АВ № 048374 з напряму 0501 “Економіка і підприємництво” на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” та “спеціаліст” (заочна форма навчання) зі спеціальностей 6.050100; 7.050103 “Міжнародна економіка” та 6.050100; 7.050107 “Економіка підприємництва”
Приватний вищий навчальний заклад "Київський бізнес-коледж" Протокол № 64 від 26.12.2006 р. анульовано ліцензію на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" зі спеціальностей 5.050107 "Економіка підприємства", 5.050203 "Організація обслуговування населення", 5.050403 " Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах", 5.080405 ""Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем"
Київський навчально-консультаційний центр Харківської національної академії міського господарства Протокол № 64 від 26.12.2006 р. Анульовано ліцензію на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" та "спеціаліст" зі спеціальності 6.092200, 7.092202 "Електричний транспорт"
Київський навчально-консультаційний пункт Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Протокол № 64 від 26.12.2006 р. Анульовано ліцензію на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" та "спеціаліст" зі спеціальностей 6.050100, 7.050107 "Економіка підприємства", 6.050100, 7.050106 "Облік і аудит"
м. Севастополь
Севастопольський ННВЦ Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій Протокол № 54 від 22.02.2005 Припинено освітню діяльність повністю
Вищий приватний навчальний заклад “Соціально-економічний університет” (м. Севастополь) Протокол № 59 02.03.2006 Припинено освітню діяльність повністю
Севастопольська філія Київського державного коледжу естрадного та циркового мистецтва Протокол № 54 від 22.02.2005 Припинено освітню діяльність повністю
НКП Харківського інституту економіки ринкових відносин та менеджменту у м. Севастополі Протокол № 54 від 22.02.2005 Припинено освітню діяльність за спеціальністю «Менеджмент організацій»
Навчально-консультаційний центр Харківської національної академії міського господарства у м.Севастополі Протокол № 63 від 31.10.2006 Анульовано ліцензію серії АВ № 048912 від 19.07.2006р. для Навчально-консультаційного центру у м. Севастополі з напряму 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальностей 7.050106 «Облік і аудит», 7.050107 «Економіка підприємства», напряму 0502 «Менеджмент» спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «спеціаліст» за заочною формою навчання
Вінницька область
Вінницький коледж менеджменту (товариство з обмеженою відповідальністю) Протокол № 61 від 22.06.2006 0501 “Економіка і підприємництво” за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за денною та заочною формами навчання
Відокремлений структурний підрозділ Приватного вищого навчального закладу “Інститут управління природними ресурсами” у м. Бар Протокол № 65 від 26.02.2007 Припинено освітню діяльність повністю
Могилів-Подільський навчально-консультаційний центр Тернопільського національного економічного університету Протокол № 65 від 26.02.2007 Припинено освітню діяльність повністю
Навчально-консультаційний пункт факультету № 9 Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського “ХАІ” м. Могилів-Подільський Протокол № 65 від 26.02.2007 Анульовано ліцензію серії АВ № 159000 (припинено освітню діяльність повністю)
Чортківське відділення Приватного вищого навчального закладу “Коломийський коледж права і бізнесу” Протокол № 65 від 26.02.2007 Анульовано ліцензію серії АБ № 298851 на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” за напрямком 0501 “Економіка і підприємництво” (спеціальності 5.060101 “Правознавство”)
Волинська область
Луцький НКЦ Національного університету “Львівська політехніка” Протокол № 54 від 22.02.2005 Припинено освітню діяльність повністю
Дніпропетровська область
Криворізький інститут Міжрегіональної академії управління персоналом у формі акціонерного товариства закритого типу Протокол № 60 від 21.04.2006 Припинено освітню діяльність повністю
Приватний вищий навчальний заклад “Катеринославський університет” ( Дніпропетровськ) Протокол № 63 від 31.10.2006  Припинено освітню діяльність повністю
Криворізький інститут приватного навчального закладу "Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління" Протокол № 64 від 26.12.2006 р. Припинено освітню діяльність на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" зі спеціальності 7.091401 "Системи управління і автоматики"
Дніпродзержинський коледж фізичного виховання Протокол № 66 від 24.04.2007 р. Анульовано ліцензію серії АБ № 175077 на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" зі спеціальності 6.010200 "Фізичне виховання"
Донецька область
Торезький НКЦ НТУ “Харківський політехнічний інститут” Протокол № 56 від 21.10.2005 Припинено освітню діяльність повністю
НКЦ Слов’янського авіаційного технічного коледжу НАУ у м. Артемівськ Протокол № 56 від 21.10.2005 Припинено освітню діяльність повністю
Київський національний університет будівництва і архітектури Донецький НКЦ Інституту післядипломної освіти Протокол № 56 від 21.10.2005 Припинено освітню діяльність за спеціальністю 7.092101 «Промислове будівництво»
Маріупольський НКП Харківського економіко-правового університету Національного університету внутрішніх справ Протокол № 56 від 21.10.2005 Припинено освітню діяльність повністю
Дружківське відділення Міжрегіональної академії управління персоналом у формі акціонерного товариства закритого типу Протокол № 59 від 02.03.2006 Припинено освітню діяльність повністю
Макіївське відділення Міжрегіональної академії управління персоналом у формі акціонерного товариства закритого типу Протокол № 59 від 02.03.2006 Припинено освітню діяльність повністю
НКП Харківського національного університету внутрішніх справ у м. Маріуполі Протокол № 66 від 24.04.2007 р. Припинено освітню діяльність повністю
Житомирська область
Філіал кафедри радіоелектронних систем Національного аерокосмічного університету ім.М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут” (м. Житомир) Протокол № 54 від 22.02.2005 Припинено освітню діяльність повністю
Житомирський інститут менеджменту і підприємництва Української академії бізнесу і підприємництва Протокол № 59 від 02.03.2006 Припинено освітню діяльність повністю
Житомирський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом у формі акціонерного товариства закритого типу Протокол № 60 від 21.04.2006 Припинено освітню діяльність повністю
Бердичівський структурний підрозділ Міжрегіональної академії управління персоналом у формі акціонерного товариства закритого типу Протокол № 59 від 02.03.2006 Припинено освітню діяльність за спеціальностями, що не внесені до ліцензії
Приватний вищий навчальний заклад “Інститут підприємництва та сучасних технологій”. Протокол № 66 від 24.04.2007 р. Відмовлено в акредитації та у продовженні терміну дії ліцензії на підготовку бакалаврів з напряму 6.080400 «Комп’ютерні науки» (спеціальність “Програмне забезпечення автоматизованих систем”)
Закарпатська область
Мукачівський НКЦ Інституту післядипломної освіти Національного університету “Львівська політехніка” Протокол № 54 від 22.02.2005 Припинено освітню діяльність повністю
Ужгородський НКЦ Інституту післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка» Протокол № 54 від 22.02.2005 Припинено освітню діяльність повністю
Закарпатський базовий центр дистанційного навчання Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” (м Ужгород) Протокол № 54 від 22.02.2005 Припинено освітню діяльність повністю
ВСП ВНЗ «Харківський інститут соціального прогресу» у смт. Великий Березний (Закарпатська область) Протокол № 54 від 22.02.2005 Припинено освітню діяльність повністю
Факультет гуманітарної та фундаментальної підготовки ЗАТ «Інститут менеджменту та економіки «Галицька академія» (м. Виноградів) Протокол № 54 від 22.02.2005 Припинено освітню діяльність повністю
Закарпатський інститут імені Августина Волошина Міжрегіональної академії управління персоналом у формі акціонерного товариства закритого типу Протокол № 60 від 21.04.2006 “спеціаліст” “Фінанси”, “Банківська справа”, “Облік і аудит”, “Маркетинг”, “Управління персоналом і економіка праці”, “Менеджмент організацій”, “Правознавство”, перепідготовку спеціалістів зі спеціальності “Менеджмент організацій” та на підготовку бакалаврів і спеціалістів з напрямів “Соціологія”, “Психологія” денної та заочної форм навчання
Консультаційний пункт Інституту менеджменту та економіки «Галицька академія» Протокол № 66 від 24.04.2007 Припинено освітню діяльність повністю
Мукачівський навчально-консультаційний центр (навчально-науковий філіал) Львівського державного аграрного університету Протокол № 66 від 24.04.2007 Припинено освітню діяльність повністю
Мукачівський навчально-консультаційний центр (навчально-науковий філіал) Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З.Гжицького Протокол № 66 від 24.04.2007 Припинено освітню діяльність повністю
Запорізька область
Навчально-консультаційний пункт з дистанційної освіти Національного аерокосмічного університету ім.М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” (м. Бердянськ) Протокол № 54 від 22.02.2005 Припинено освітню діяльність повністю
Відділення з підготовки фахівців на платних засадах м. Мелітополя Донецького інституту внутрішніх справ при Донецькому національному університеті Протокол № 54 від 22.02.2005 Припинено освітню діяльність повністю
Координаційний центр при факультеті заочної та післядипломної освіти Академії управління та інформаційних технологій (м. Бердянськ) у м. Перечин Протокол № 54 від 22.02.2005 Припинено освітню діяльність повністю
Василівський навчально-консультаційний центр Харківської державної зооветеринарної академії Протокол № 66 від 24.04.2007 р. Припинено освітню діяльність повністю
Запорізький навчально-науково-виробничий консультаційний центр Одеської національної академії зв’язку імені О.С. Попова Протокол № 66 від 24.04.2007 р. Припинено освітню діяльність повністю
Мелітопольське відділення Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ Протокол № 66 від 24.04.2007 р. Припинено освітню діяльність повністю
НКП Харківського національного університету внутрішніх справ у м. Мелітополі Протокол № 66 від 24.04.2007 р. Припинено освітню діяльність повністю
Сумський національний аграрний університет для Запорізького та Василівського навчально-консультаційних пунктів Протокол № 66 від 24.04.2007 р. Анульовано ліцензію для відокремлених структурних підрозділів
Івано-Франківська область
Факультет гуманітарної та фундаментальної підготовки Інституту менеджменту та економіки “Галицька академія” (м. Копичинці) Протокол № 54 від 22.02.2005 Припинено освітню діяльність повністю
Кіровоградська область
Кіровоградський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом у формі акціонерного товариства закритого типу Протокол № 60 від 21.04.2006 Освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” 7.050108 “Маркетинг”
Навчально-консультаційний пункт (м. Кіровоград) Навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби Київського національного університету внутрішніх справ Протокол № 61 від 22.06.2006 Припинено освітню діяльність повністю
Факультет Київського університету туризму, економіки і права у м. Кіровограді Протокол № 66 від 24.04.2007 р. Припинено освітню діяльність з підготовки фахівців за напрямом 0502 «Менеджмент організацій»
Луганська область
Філія кафедр електроенергетики, теплових енергетичних установок, менеджменту організацій Української інженерно-педагогічної академії в м. Енергодарі Протокол № 54 від 22.02.2005 Припинено освітню діяльність повністю
Стахановський НКП Регіонального інституту менеджменту (м. Луганськ) Протокол № 54 від 22.02.2005 Припинено освітню діяльність повністю
Перевальський НКП Регіонального інституту менеджменту (м. Луганськ) Протокол № 54 від 22.02.2005 Припинено освітню діяльність повністю
Алчевський НКП Регіонального інституту менеджменту (м. Луганськ) Протокол № 54 від 22.02.2005 Припинено освітню діяльність повністю
Філія Київського університету туризму, економіки і права у м. Луганську Протокол № 64 від 26.12.2006 р. Анульовано ліцензію на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" з напряму 0502 "Менеджмент", припинено освітню діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" зі спеціальностей 7.050201 "Менеджмент організацій", 7.050106 "Облік і аудит", 7.060101 "Правознавство"
Луганський навчально-консультаційний пункт Приватного вищого навчального закладу "Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту" Протокол № 64 від 26.12.2006 р. анульовано ліцензію на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" з напряму 0501 "Економіка і підприємництво"
Краснодонський інженерний факультет Донбаського державного технічного університету Протокол № 64 від 26.12.2006 р. Анульовано ліцензію на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" з напряму 0502 "Менеджмент"
Львівська область
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна для Львівського факультету Протокол № 61 від 22.06.2006 0501 “Економіка і підприємництво”, 0502 “Менеджмент”, 0922 “Електромеханіка”, 1004 “Транспортні технології”, 1005 “Залізниці та залізнична техніка” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”
Українська академія дизайну (товариство з обмеженою відповідальністю), м. Львів Протокол № 61 від 22.06.2006 з напряму 0202 “Мист

Підписуйтесь на Житомир.info в Telegram
Матеріали по темі
Ціни в Житомирі

Моніторинг здійснено на основі інформації, отриманої за методом контрольної закупки 14.06.2024 р. у місцях продажу: АТБ, пр. Миру, 15 А, Фора, вул. Лятошинського, 2, Метро, вул. Ватутіна, 55-в, Сільпо, вул. Житній ринок, 1