Україна

Текст коалиционного соглашения от Партии регионов

24 February 2010, 17:08

Как сообщал MIGnews.com.ua,  сегодня фракция Партии регионов раздала все фракциям Верховной Рады проект коалиционного соглашения. "Обделенной" оказалась только фракция Блока Юлии Тимошенко (что, в общем-то, и не удивительно).

"В рамках нашей политической силы было разработано коалиционное соглашение на базе программы Президента Януковича и мы предлагаем нашим коллегам посмотреть это коалиционное соглашение и внести свои правки, замечания если они считают нужным", - сказал первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр Ефремов.

Текст этого соглашения, точнее, самые интересные отрывки из него, опубликовало Интернет-издание "Украинская правда", в распоряжение которого и попал данный документ.

Публикуем текст без правок и сокращений на языке оригинала.

Угода про створення коаліції "Стабільність і реформи"

Ми, представники фракцій... поєднані спільною метою рішучого подолання наслідків кризи, відновлення соціально-економічної стабільності, запровадження докорінних реформ, створення необхідних умов для системного оновлення суспільних відносин, підвищення дієвості державної влади, забезпечення прогресивного розвитку України та гідного життя її громадян, вирішили створити у Верховній Раді 6-го скликання коаліцію "Стабільність і реформи".

Програмні засади діяльності коаліції

І. У сфері економіки

1.1 Масштабна модернізація національного виробництва, впровадження енергозбереження, зростання продуктивності праці, зміцнення конкурентних позицій вітчизняного виробника на основі широкого застосування інвестиційно-інноваційної моделі розвитку з метою входження України до 20 найбільш економічно розвинених країн світу.

1.2. Суттєве покращення інвестиційного клімату, в тому числі шляхом спрощення адміністрування та зниження податкового тиску, гарантування державою недоторканості прав власності та зміцнення інституту власності як основи ринкової системи господарювання, спрощення системи отримання дозволів, зниження тиску на бізнес з боку контролюючих органів.

1.3. Інтенсифікація інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема через заохочення інвестиційного спрямування коштів підприємств і населення, утвердження ефективної системи страхування інвестиційних ризиків, стимулювання збільшення обсягів заощаджень громадян та спрямування цих коштів на інвестування економіки, запровадження системи економічних стимулів для заохочення модернізації українського виробництва.

(...)

1.5 Детінізація економіки та легалізація капіталів некримінального походження.

1.6. Стимулювання розвитку підприємств малого і середнього бізнесу шляхом надання доступу до кредитних ресурсів, зменшення податкового навантаження, у тому числі значне зниження податкових платежів для підприємств, які створюють нові робочі місця.

(...)

1.10 Оздоровлення фінансового сектору та відродження кредитування національної економіки на основі координації фіскально та монетарної політики між Урядом і НБУ.

(...)

1.21. Забезпечення прозорої приватизації державного майна шляхом впровадження аукціонного принципу для залучення приватних інвесторів.

(...)

1.26 Забезпечення безперебійного газопостачання та вчасних розрахунків за газ. розробка та запровадження програми фінансового оздоровлення та реструктуризації НАК Нафтогаз України.

(...)

ІІІ. У сфері гуманітарної політики

3.1 Забезпечення ефективного захисту прав і свобод громадян, зокрема, шляхом утвердження повноцінного громадянського суспільства, в якому людина всебічно розвивається і самореалізується; сприяння незалежній діяльності об'єднань громадян, збільшення їх впливу на прийняття суспільно важливих рішень; забезпечення свободи слова та незалежності ЗМІ, запровадження гендерної рівності.

3.2 Реалізація державної мовної політики на основі норм міжнародного права, Європейської хартії регіональних мов і мов національних меншин.

IV. У сфері внутрішньої політики

4.1 Удосконалення механізмів державної влади, зміцнення засад парламентаризму і демократії.

4.2 Реформування системи правосуддя, забезпечення справедливого і доступного судочинства

4.3 Посилення боротьби з корупцією і тіньовою економічною діяльністю забезпечення безумовного дотримання принципів законності, насамперед - вищими посадовими особами держави, політиками, суддями, керівниками правоохоронних органів і силових структур.

4.4 Забезпечення ефективного захисту конституційних прав громадян на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

4.6 Утвердження місцевого самоврядування як фундаменту народовладдя шляхом розширення повноважень місцевих рад, максимального усунення бюрократичного апарату від вирішення питань розвитку територіальних громад, децентралізація влади та реформування міжбюджетних відносин на користь місцевого самоврядування.

V. У сфері зовнішньої політики

5.2. Закріплення на законодавчому рівні позаблокового статусу України, що означає неучасть України у військово-політичних союзах інших держав. Продовження конструктивного співробітництва з НАТО з усіх питань, що становлять взаємний інтерес.

5.3 Формування порядку денного у двосторонніх відносинах з Росією на основі стратегічного партнерства, дружби і добросусідства, а також взаємовигідного торгівельно-економічного співробітництва. Зміцнення механізмів двосторонніх відносин, формування таких механізмів на основі прямої взаємодії виконавчих органів влади, а також місцевого самоврядування.

5.4 Економічна інтеграція на пострадянському просторі на засадах національних інтересів України та принципах СОТ, Розвиток взаємовигідного співробітництва з країнами СНД.

5.5 Забезпечення виконання Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, формування міждержавних механізмів стратегічного партнерства на засадах ефективного і взаємовигідного співробітництва.

МIGnews

 

Підписуйтесь на Житомир.info в Telegram
Матеріали по темі