Україна

Комуністи зареєстровали законопроект про відзначення 140-річчя від дня народження В.І. Леніна на державному рівні

30 March 2010, 14:23

 

Як повідомили JeyNews в прес-службі Компартії України, 26 березня 2010 року у Верховній Раді України було зареєстровано проект Постанови про відзначення 140-річчя від дня народження В.І. Леніна. Автор законопроекту – лідер Компартії України і парламентської фракції комуністів Петро Симоненко.

Проектом Постанови № 6230 пропонується у квітні 2010 року на державному рівні урочисто відзначити 140-річчя від дня народження Володимира Ілліча Леніна. Використати цю подію для утвердження  історичної правди, з`ясування і об`єктивного висвітлення  ролі  В.І. Леніна в історичній долі українського народу, реалізації його права на  самовизначення  і вільний розвиток.

У пояснювальній записці до законопроекту говориться:

“Володимир Ілліч Ленін (22.04.1870 - 21.01.1924) був засновником (поч. XX ст.), теоретиком і керівником Комуністичної (більшовицької) партії, яка об’єднувала представників усіх національностей і регіонів Росії і визначила своєю програмною метою соціальне і національне визволення народів, в тому числі українського. У літературній спадщині Леніна налічується понад 500 статей, промов, тез, листів, телеграм та інших матеріалів, присвячених Україні. Відомо про його особисті зв’язки з багатьма революціонерами України.

У роки, коли більшовицька партія перебувала в жорсткій опозиції царизму, а потім Тимчасовому урядові Росії, В.І.Ленін у своїх творах:

- засуджував урядову політику соціального і національного гноблення українського народу;

- відстоював його право на самовизначення, аж до відокремлення й утворення самостійної держави;

- викривав реакційний характер теорії і практики великодержавного російського    шовінізму    і    місцевого,    українського    націоналізму,    які культивували розбрат і ворожнечу між народами;

- виступав  за  перетворення  “єдиної і неподільної” Росії на союз (федерацію) вільних республік, однією з яких могла б стати Україна;

- обґрунтував необхідність єдиної дії пролетарів великоруських і українських в боротьбі за соціалізм як умови, за якої тільки і можлива вільна Україна.

Слід особливо відзначити, що В.І.Ленін назвав цілком законною вимогу Української Центральної Ради надати Україні автономію і засудив у зв’язку з цим великодержавно-шовіністичну політику Тимчасового уряду Росії (червень 1917 року, статті “Україна” та ін.).

Після Великої Жовтневої соціалістичної революції В.І.Ленін, як вождь правлячої партії, очолив Раду Народних Комісарів (Радянський уряд) Росії. Під його керівництвом було здійснено корінні перетворення суспільного життя на соціалістичних засадах. Вперше в новітній історії український народ, який до того не знав своїх кордонів, не мав позначень на географічних картах, не користувався в офіційному житті рідною мовою, - утворив власну державу. Шлях до цього відкрив підписаний В.І.Леніним 2(15) листопада 1917 року урядовий декрет – “Декларація прав народів Росії”. Скориставшись “Декларацією”, Центральна Рада вже 7(20) листопада проголосила утворення Української Народної Республіки як федеративної частини Росії. Проте Рада не виконувала своїх обіцянок поліпшити матеріальне становище трудящих і розгорнула збройну боротьбу проти їх органів влади на місцях - Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів. Тому український народ відмовив Центральній Раді у довір’ї. 12(25) грудня Перший Всеукраїнський з’їзд проголосив Україну Радянською Республікою.

З’їзд поширив на Україну чинність перших ленінських декретів - про землю, про націоналізацію великих промислових підприємств та інші. Це поклало край експлуатації трудящих мас поміщиками і капіталістами, зробило український народ господарем усіх природних багатств І результатів своєї праці.

З ініціативи В.І.Леніна було вжито рішучих заходів до вільного розвитку української мови і культури. “Члени РКП на території України, - зазначалося в ленінській “Резолюції ЦК РКП(б) про Радянську владу на Україні”, - повинні на ділі проводити право трудящих мас учитися і розмовляти в усіх радянських установах рідною мовою, всіляко протидіючи спробам штучними засобами відтіснити українську мову на другий план”.

Історична заслуга В.І.Леніна - висунення й обґрунтування ідеї тісного добровільного союзу народів колишньої царської Росії у боротьбі проти світового імперіалізму і будівництві життя на соціалістичних засадах. Живим втіленням цієї ідеї стало утворення під керівництвом В.І.Леніна Союзу Радянських Соціалістичних Республік, одним із засновників і суб’єктів якого була Українська Радянська Соціалістична Республіка. “Ми визнаємо себе рівноправними з Українською РСР та ін. і разом і нарівні з ними входимо в новий союз, нову федерацію”, - ця принципова позиція Леніна лягла в основу відносин між союзними республіками.

Сім десятиліть перебування України у складі Союзу РСР переконливо підтвердили правильність вибору, зробленого нею в 1922 році. Завдяки економічній й оборонній могутності та високому міжнародному авторитету СРСР було возз’єднано з матір’ю-Україною її етнічні землі, що протягом століть перебували під іноземним гнітом, - Західну Україну, Північну Буковину, Закарпатську Україну. Спільними зусиллями народів-братів Україну було визволено від німецько-фашистських загарбників, а потім відбудовано її народне господарство. Відносини рівноправності, дружби і взаємодопомоги між народами СРСР стали могутнім фактором соціально-економічного прогресу і духовного розвитку українського народу. Державність Радянської України було переконливо підтверджено ЇЇ членством в Організації Об’єднаних Націй та інших міжнародних організаціях.

Історичних успіхів Радянської України в усіх сферах суспільного життя було досягнуто завдяки випробуваному керівництву створеної і вихованої Леніним Комуністичної партії Радянського Союзу та її складової частини – Комуністичної партії України

Можливістю піти шляхом соціалістичного творення, який привів нашу Батьківщину до історичних звершень в усіх сферах суспільного життя, український народ завдячує В.І.Леніну. Це дає підстави гідно відзначити на державному рівні 140-річчя з дня народження цього видатного мислителя і політичного діяча, названого учасниками міжнародного опитування громадської думки “людиною XX століття”.

Петро Симоненко пропонує Верховній Раді України рекомендувати Кабінету Міністрів України:

створити організаційний комітет з підготовки і проведення заходів щодо відзначення  140-річчя з дня народження В. І. Леніна;

розробити і затвердити план заходів з підготовки, проведення та фінансового забезпечення  ювілею, в якому передбачити:

- проведення зборів громадскості, наукових конференцій та інших заходів з нагоди ювілею в містах та інших населених пунктах України;

- покладання квітів до пам’ятників і пам’ятних знаків, меморіальних дощок, пов’язаних з ім’ям В.І. Леніна;

- організацію в державних краєзнавчих, народних музеях, бібліотеках навчально-виховних закладів експозицій та виставок, присвячених науковій та політичній діяльності В.І. Леніна;

- видання книг, зйомки кіно і телефільмів, створення програм радіо і телепередач про В.І. Леніна;

- випуск ювілейної медалі на честь 140-річчя з дня народження В.І. Леніна;

- введення в обіг поштової марки і конверта, присвячених цій даті;

- повернути  до переліку об’єктів культурної спадщини національного значення, які заносяться до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, пам’ятник В.І.Леніну, розташований на бульварі Т. Г. Шевченка в м. Києві.

Також автор законопроекту пропонує парламенту доручити Міністерству освіти і науки України забезпечення проведення у навчальних закладах тематичних уроків, лекцій, конференцій, інших заходів з висвітлення наукової та політичної діяльності  В.І. Леніна.

Крім цього, Петро Симоненко пропонує рекомендувати органам місцевого самоврядування провести традиційні ленінські суботники з впорядкування місць масового відпочинку, парків, скверів тощо.

Також пропонується рекомендувати Національному банку України прийняти рішення про випуск  ювілейної монети, присвяченої 140-річчю від дня народження В.І. Леніна.

Крім цього, лідер КПУ пропонує Верховній Раді України доручити Державному комітету телебачення і радіомовлення України забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів, що проводитимуться у зв’язку з відзначенням 140-річчя від дня народження Володимира Ілліча Леніна та організувати тематичні теле- і радіопередачі, публікації документів і матеріалів, які стосуються  внеску  В.І. Леніна у  національне відродження, соціально-економічний розвиток, створення високорозвиненої промисловості та механізованого сільського господарства, розвитку освіти, науки і культури України, а також сприяти виступам у засобах масової інформації істориків, політиків, керівників органів місцевого самоврядування та інших осіб відносно цієї події.

На переконання Петра Симоненка, вшанування та увічнення пам’яті про діяльність В.І. Леніна дозволить  зберегти і розвинути знання молоді про великий внесок у розбудову теперішньої України першої соціалістичної держави СРСР.

 

JeyNews

 

Підписуйтесь на Житомир.info в Telegram
Матеріали по темі