23 January 2022, 04:38 Житомир: °C
Юрій Малашевич
Громадський діяч

ІСТОРІЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ СТАНЦІЇ "ГОРБАШІ" У ЧЕРНЯХОВІ

Більше 100 років залізничні перевезення здійснює ст. Горбаші. Станція є струк­турним підрозділом ПАТ «Укрзалізниця» Південно - Західної залізниці та відноситься до Коростенської дирекції за­лізничних перевезень, колії якої зв’язують з столицею України та мережею шляхів сполучення в державі, а також з Росією та Білорусією. По залізничних артеріях нашої держави ми сполу­чені з Європейською та Азіатською частинами світу.

Станція знаходиться на 62 км ділянки Коростень - Житомирський, літопис якої розпочався у 1912 році. Повністю спорудження відрізку залізниці завершилось у 1916 році в той час коли ішла Перша світова війна. Складним і тернистим був шлях розвитку станції і в цілому магістралі. Залізнич­ники з честю пройшли буремні роки революції, громадянської та двох світових воєн і постійно виконували покладені на них завдання.

Основними функціями станції являється:

  • пропуск вантажних поїздів;
  • прийом - відправлення пасажирських та приміських поїздів;
  • посадка та висадка пасажирів, продаж квитків на приміські та пасажирські поїзди усіх напрямків;
  • виконання маневрових операцій з відчеплення та причеплення вагонів з вантажами;
  • навантаження та вивантаження вагонів, обслуговування підїздних колій по подачі та за­биранню вагонів та інші послуги.

За часів Радянського Союзу на станції працювала механізована дистанція навантажу­вально-розвантажувальних робіт, яка спеціалізувалась по вивантаженню та навантаженню ва­гонів і надавала послуги багатьом підприємствам, які не мали своїх під’їздних колій. Очолювали даний підрозділ: Аргат І.Х.; Проценко М.А.; Конончук О.М.. Поряд з цим станція власним ло­комотивом обслуговувала 12 підприємств, які мали свої під’їзні колії, і середній вагонооборот за добу складав 20 вагонів.

За специфікою роботи залізниця працює цілодобово, тому насамперед важливим є питання утримання колії в технічно-справному стані. Для вирішення цього питання на станції, з момен­ту її утворення, працює колійна бригада, яка обслуговує дві сусідні станції (Отроковиці, Топо­рище) та 30 км магістральних колій. Даний підрозділ очолювали колійні майстри: Білошицький В.П., Сульженко В.М.; Слободяник Г.О.; Сульженко І.В. з 2004 року до теперішнього часу.

Для обслуговування пасажирів на станції побудовані дві пасажирські платформи, є зал очі­кування та квиткова каса. У квитковій касі пасажири мають можливість придбати квитки на всі пасажирські поїзди будь-якого направлення до станцій колишнього Радянського Союзу.

За період існування станція не один раз модернізовувалася, вводились нові технології. На теперішній час станція обладнана електричною сигналізацією стрілок та сигналів. Робочі місця товарних та квиткових касирів автоматизовані, проведена автоматизація робочого місця чергового по станції.

Координацію роботи всіх галузей на станції, здійснює начальник станції та колектив, який він очолює, від кваліфікації та організації роботи якого залежить безпека руху поїздів та без­пека пасажирів. У різні часи начальниками станції працювали: Калинович П.Т.; Пряходько; Криштопін І.Д.; Собченко О.О.; Павленко Д.К.; Бурун В.К.; Сорока Е.М., а з І987року до 2011 року Талько В.В. З 2011 року і на даний час начальником станції працює Ігор Юрченко .

За період існування станції утворилися династії: 1. Юрченко Роман Іванович; Юрченко Іван Романович; Юрченко Ігор Іванович; Юрченко Юлія Ігорівна 2. Кали­нович Павло Тимофійович; Дурицька Алла Павлівна; Талько Людмила Сергіївна; Талько Ірина Вікторівна. 3. Бурун Варвара Костянтинівна; Степанчук Володимир Захарович; Степанчук Раїса Архипівна; Горбалюк Олена Володимирівна.