25 January 2022, 21:46 Житомир: °C
Юрій Малашевич
Громадський діяч

Історичний календар Черняхівщини. 24 - 30 червня

Джерела дослідив і результати систематизував Юрій Малашевич

У червні 1949 р. в Черняхівському районі кипіла робота по будівництву доріг так званим «народним методом». Зокрема газета «Колгоспник Черняхівщини № 46 ( 2822) за 9 червня 1949 р. розповідає на своїх шпальтах про роботу шляхо-будівників клітищинської артілі  ім. Петровського котрі облаштовували відрізок дороги Черняхів – Потіївка, особливо звертаючи увагу на перебіг соц-змагання клітишинців та щеніївців.

Протягом червня 1951 р. в Черняхівському районі зокрема в селах: Селянщина, Клітище, Новополі відкрились нові культурно–просвітницькі заклади: сільські бібліотеки та клуб в с. Очеретянка. Книжний фонд бібліотек становить 7 тисяч книг.

В червні 1954 року працівники черняхівської районної контори зв’язку фактично вийшли на фінальну стадію радіофікації району. Було радіофіковано села: Новопіль, Ксаверівка, Федорівка та ін., де встановлено понад 525 радіоточок. («Колгоспник Черняхівщини №47( 3341) 10 червня  1954 р.)

Порівняно з 1952 роком кількість учнів в десятих класах збільшилась на 40%. Газета «Колгоспник Черняхівщини» №47 ( 3341) 10 червня  1954 р.,  повідомляє нам про тогочасні проблеми з підготовкою до нового навчального року, зокрема: Новопільської (д-р. Камінський), Зороківської (д-р. Сороколіт),  Вишпілської (д-р. Золотаревич), Дівоцької (д-р.Іванюха) семирічних шкіл і сілські ради згаданих шкіл не проявляють настирливості в  питанні ремонту.

В червні 1954 року було зафіксовано повне падіння трудової дисципліни в артілі ім. Тельмана с. Новосілки (голова Цверк). З 109 членів двох рільничних бригад на роботу виходило тільки половина. Обідня перерва розтягувалась від 12 до 17 год. Поля заростали бур’янами, повністю бездіяла первинна парторганізація яку очолював Смірнов. («Колгоспник Черняхівщини №50 ( 3346) 20 червня  1954 р.)

Газета «Колгоспник  Черняхівщини» повідомила про те, що в Черняхові одна з вулиць носила назву Кагановича («Колгоспник Черняхівщини №50 ( 3346) 20 червня  1954 р.)

Районна газета повідомляє про низький рівень надоїв молока на фермах району на початку 1954 р. Так, середній надій молока від корови становив 21,2%. В артілі  ім. Молотова с. Забріддя з 1 жовтня1953 по 1червня 1954 одна корова давала 209 л., а в артілі «Жовтень» с. Вільськ  за цей же період лише 182 л., що вкрай мало. За першу пол. 1954 р. план ремонту та будівництва нових тваринницьких приміщень виконано лише на 20%. («Колгоспник Черняхівщини №51 ( 3347) 24 червня  1954 р.)

24. 06. 1659. - армія гетьмана І. Виговського та генерального писаря (за сумісництвом канцлера Великого Князівства Руського) Ю. Немирича з татарами продовжувала просуватися в напрямку Конотопа. Під селом Шаповалівкою був розбитий невеликий передовий загін московитів і від полонених дізналися, що Трубецькой знаходиться вже не біля Конотопа.

24. 06. 1953. – слідчі органи Черняхівського РВВС (міліції) порушили кримінальну справу, щодо злочинних дій та шкідництва щодо завідуючого свиноферми колгоспу ім.  Меленкова Антона Дідовця та голови колгоспу Гладиша. («Колгоспник Черняхівщини № 50  (3243) 25 червня 1953р.)

25. 06. 1923. – в с. Вільськ зареєстровано сільськогосподарське кредитно – кооперативне товариство. Через рік товариству передана прокатна станція з 23 сільськогосподарськими машинами на загальну суму 724 крб.. В 1928 р. організовано сільськогосподарську артіль. Перший голова був А. П. Ольхович.

25. 06. 1940. – народилася Лідія Федорівна Сівченко – кавалер трьох орденів Трудової Слави, депутат Верховоної Ради СРСР, перший повний кавалер цих орденів на Житомирщині. Проживала та працювала в с. Окілку.

26. 06. 1951. – відбулася районна шкільна спартакіада в якій взяли участь 200 молодих спортсменів. Першість завоювали черняхівська та високо – українська школи. Серед юнаків черняхівської середньої школи зайняли перше місце – М. Василенко, А Дараган, Т. Галушко, Г. Ворончук.

26. 06. 1954. – черняхівський книжковий магазин Житомирського облкниготоргу поповнився наступними книгами: Б. Андрієвський Сонячне затемнення…», Я. Галан «Свет с востока», Д. Олдрідж «Дипломат», Б. Горбатов «Донбас», О. Толстой «Повести и рассказы» тощо. («Колгоспник Черняхівщини №51 (3347) 24 червня  1954 р.)

27.06 — 29.06 / (7 липня — 9 липня (за новим стилем)) 1659 р.  Юрій Немирич приймає активну керівну участь в Конотопській  або Соснівській  битві — битва між військами гетьмана Івана Виговського та Кримського ханату з одного боку і московським військом з іншого біля міста Конотопа сучасної Сумської області. Ця подія була ключовим епізодом російсько-української війни 1658–1659 років.

27. 06. 1945. – звання Героя Радянського Союзу присвоєно Савчуку Степану Варфоломійовичу. Савчук С. В. по закінченню війни жив та працював в с. Високе.

27. 06. 1954. – окружні виборчі комісії по довиборах до районної ради трудящих депутатів зареєстрували наступних кандидатів: по городищанському ВО №7- Поліщука Адама Івановича. 1923 р.н., виконуючого обов’язки секретаря виконкому районної ради депутатів трудящих, безпартійного. По Зороківському ВО № 11 – Писарця Пилипа Степановичі 1911 р.н., секретаря РК КПУ по МТС , члена КПРС. По Черняхівському ВО № 38- Ткачова Федора Григоровича 1910 р.н., виконуючого обов’язки голови виконкому райради.., члена КПРС. («Колгоспник Черняхівщини №52 (3348) 27 червня  1954 р.)

28. 06. 1953. – газета «Колгоспник Черняхівщини» повідомила про незадовільний стан, щодо заготівлі торфодобрив в більшості артілей та колгоспів району. Якщо в 1952 р. господарства перевиконали план заготівлі торфу то в 1953 році повністю проігнорували це завдання партії. («Колгоспник Черняхівщини № 51  (3244) 28 червня 1953р.)

28 . 06. 1941. – в небі над селом Забріддя відбувся повітряний бій радянських і німецьких літаків.

28. 06. 1954. – черняхівський держмлин розпочав прийом зерна для переробки його на борошно. 1 ц. пшениці – 14 крб. 40 коп, 1 ц. жита – 6 крб. («Колгоспник Черняхівщини №52 (3348) 27 червня  1954 р.)

29. 06. 1658 . – Юрій Немирич приймає участь в нараді генеральної військової концелярії яку скликав гетьман Виговський щодо ситуації навкого повстання Якова Барабаша та Пересялавських статей. Немирич відверто вказує на смертельні помилки у внутрішній і зовнішній політиці не заперечуючи й свої власних прорахунків.

29. 06. 1960. – с. Киселівку було об’єднано з с. Бежів в єдину сільську раду.

30. 06. 1659. – Юрій Немирич разом з гетьманом І. Виговським урочисто вступають в звільнений Конотоп, позбавлений тривалої облоги.

 30. 06. 1664. - маєтки Стефана Немирича (брата Юрія Немирича)  передані в тимчасову опіку Йозефу Каролю Немиричу сину Олександра Матвійовича, в зв’язку з тим, що Стефан виїхав за кордон і повернувся в Черняхів  а ж в 1680 році разом зі своїм сином Владиславом. Волость залишалася за Немиричами до початку ХІХ ст. [ ЦДІАК України. – Ф. 11. – Оп.1. – Спр. 12. – Арк. C. 65.] , [54.  SGKP. – T. 9. – S. 197 ; T. 15. – Cz. 1. – S. 368]

30. 06. 1953. – робітники Головинського гранітного кар’єру провели збори на яких висловили свій осуд щодо діяльності Лаврентія Берії, головував на зборах керівник профспілки каменярів Олександр Краснобокий.