25 January 2022, 22:43 Житомир: °C
Юрій Малашевич
Громадський діяч

Антропоніміка сучасної Черняхівщини

Джерела дослідив і результати дослідженя систематизував Юрій Малашевич


Наймолодшим класом найменувань в антропонімії є прізвища, необхідність у яких виникала разом з розвитком суспільства. Їхній неповторний фонетичний лад, різноманітність словотвірних моделей, співвіднесеність із реальною дійсністю переконливо засвідчують, що ця група пропріативів є багатим джерелом для вивчення лексичного багатства мови, історії, побуту, традицій та вірувань предків сучасних мешканців  Черняхівщини.

Відпрізвиськові особові назви відображають народну мудрість, мають надзвичайну здатність узагальнити одним словом найбільш типове в людині. У таких антропонімах яскраво проявляється характер, дотепність їх творців, творчий дух черняхівців.

У створенні прізвиськ беруться до уваги найбільш типові ознаки людей, їх фізичне й моральне обличчя; для вираження цих ознак із лексичного складу мови вибираються найвлучніші слова. Проте, можливо, деякі назви за своїми внутрішніми властивостями виникали як іронічні прізвиська, виражаючи ознаку, протилежну названій.

Первісно такі іменування характеризували носіїв за їх фізичними чи психічними рисами, інтелектуальним рівнем та особливостями поведінки. А назви, що давалися за ними особі в колективі, часто супроводжували її протягом усього життя, ставали вуличними прізвиськами, а в багатьох випадках переходили й до нащадків, трансформуючись згодом у розряд прізвищ.

Окремі поселення з давніх давен зберігають свої прізвища та прізвиська замешкуваних  їх людей, які свідчать з якого роду-племені вони пішли.

Почнемо з Черняхова . Тут у далеку  давнину  поселились та продовжують свій родовід Іваницькі, Шлапаки, Крисюки, Дзюблики, Букати, Бобчики, Ворончуки, Іщенки, Троценки, багато також з прізвищами Сахненко, Поліщук та Бондарчук. Доречі, ще сто рків тому самим чисельним та переважаючим родом у Черняхові був клан Бобчиків

У Андрієві свої глибокі коріння мають Бездітки, Будніки, Дударенки, Коритки, Дьогтяренки.

У Бежеві – Гарбарчуки, Адамчики, Григорусі, Давидюки, Заречні, Ковтонюки, Будзінські та Мацієвські.

У В. Горбаші -  Євпаки, Дорошенки, Ковалі, Поліванчуки та Пивовари, Євпаки.

У М. Горбаші – Городнюки, Грушаки, Зінчуки, Кальчуки, багато Кобернюків та Сергійчуків.

У Високому  - Ковпаки, Заглади, Комареуси, Хабчуки, Майструки, Ващуки, не малий рід тут також у Громнадських, Женжер та Мареків.

У Видиборі – Когути, Артемчуки, Валерки, Мазури, Гербеди, Легенчуки, Кирилюки та Опанасюки.

У Вільську – Котенки, Самчуки, Біденки, Броневицькі, Вікаренки, Чайківські.

У Вишполі переважають Дятли, Капорчуки, Кухарчуки, Корольчуки.

У Гобулеві свої родоводи ведуть Аврамчуки, Захарчуки, Бабаки, Мартиненки, Яковенки.

У Дівочках вкорінились Колядичі, Муліши, Вербичі, Давиденки, Фещуки.

У Забрідді – Дідківські, Богданевичі, Маліновські, Осецькі, Рафальські, Жигори, Пашківські, Тарнавські, Піонтківські та Янішевські.

У Зорокові свої роди започаткували Фурмани, Зарицькі, Мовчани, Бондарчуки, Боровики, Данчуки, Коломійці.

У Ганополі – Бобри, Бондари, Боровики, Данчуки, Іщенки, Тарасюки.

У Головино розселились Краснобокі, Гоцькі, Кизюки, Дорошенки, Войтенки, Корнійчуки, Пилипчуки, Оникійчуки, Юрченки, Шуневичі та Шелігацькі.

У Городищах – Бойки, Савчуки.

У Жадьках – Вознюки, Білошицькі, Гуцалюки, Власюки.

У Іванкові свого часу виникли родові лінії Вигівськіх, Вороб’їв, Дворецькіх, Давидовичів. Проте є інша думка,що найбільш поширене прізвище у Іванкові сьогодні - Забродські. Стосовно Вигівських на сьогоднішній день серед жителів взагалі таких майже немає (була лише одна сім'я). Прізвища Давидович і Дворецькі теж сьогодні вже не дуже поширені в цьому селі.

У Коростелівці – Ванкевичі, Вальорки.

У Корчівці – Яновичі, Захарчуки, Бігоцькі, Блоцькі.

У Клітищах – Заворотнюки, Кисильчуки, Кравчуки.

У Крученці – Гриневичі, Дідовці, Зосимчуки, Клевани, Кицюки.

У Ксаверівці – Конопацькі, Куденки, Куліши, Борецькі.

У Мокренщині – Мазурці, Гаврилюки, Іванчуки, Кондрацькі.

У Неражі – Біляки, Вишнівські, Зіневичі, Тишкевичі.

У Некрашах – Блідуни, Бугорські, Паламарчуки.

У Новополі своїми родовими коріннями славляться Біляченки, Бориси, Демидюки, Дворницькі, Колодії, Попіки, Продоуси, Цимбалюки.

У Новосілці – Будніки, Біляченки, Логвинюки, Руденки, Чечки.

У Осниках – Бражевські, Ігнатюки, Кучеренки, Рябощуки, Лук’янчуки.

У Осівці – Висоцькі, Журенки.

У Очеретянці – Вакуловичі, Молодецькі, Ваховські, Забродські, Салімоновичі.

У Пекарщині – Трохименки, Поліщуки.

У Росівці – Усенки, Крученюки.

У Салах – Бевзи, Білоброви, Бовкуни, Горові, Камінчуки, Куницькі.

У Свиді – Дмитруки, Колесники.

У Селянщині – Бутрики, Головченки, Дурицькі, Кириченки, Прокопчуки.

У Славові – Боровські, Клименки, Крушевські, Остапчуки.

У Сельці – Опанасюки, Гребенюки, Грицанюки, Кушніруки.

У Стиртах – Безпалюки, Бугайчуки, Леуси, Кухнюки, Косякевичі, Коритки, Новаківські, Рублики.

У Сліпчицях поширились свого часу Бежевці, Войтенки, Кузьменки, Горбатюки, Оникійчуки, Юрченки.

У Троковичах – Рубани, Сичі, Горкуші, Гладиші, Мазки, Мамраї, Пркопчуки, Хробусти.

У Федорівці – Климчуки, Ковальчуки, Коробенки.

У Щеніїві – Дейчуки, Галагузи, Гуменюки, Поліщуки.

У Щербинах беруть свої початки та домінують нині родини Колесників і Кравчуків.