26 January 2022, 00:56 Житомир: °C
Юрій Малашевич
Громадський діяч

Історія міста Житомира від давніх часів до сьогодення

Історія міста Житомира від давніх часів до сьогодення

(короткий історичний нарис)

Джерела дослідив і результати систематизував Юрій МАЛАШЕВИЧ

Частина 4 У добу революції і громадянської війни (1917–1920 роки) Неприйняття імперії та більшовизму

Повалення самодержавства і Лютнева революція 1917 року в Петербурзі були прийняті в Житомирі із патріотичним піднесенням.

Житомирська міська дума 3 березня 1917 року надіслала вітальну телеграму в Петербург про підтримку Тимчасового уряду.

Навесні 1917 року в Житомирі розгорнула діяльність велика кількість різноманітних партій. Відбулося єднання національно-демократичних сил. Було створено Волинську українську раду, представники якої ввійшли до Центральної Ради України. Під час заколоту генерала Корнилова проти Тимчасового уряду, Житомирський гарнізон не підтримав його, засудила заколот і Волинська українська рада.

Звістка про жовтневий переворот у Петербурзі надійшла до Житомира 26 жовтня 1917 року. Житомирська міська дума його однозначно засудила.

Однак навіть на засіданні «своєї» Житомирської міської ради робітничих і солдатських депутатів більшовики не отримали підтримки.

Підтримка незалежності України

У ніч на 20 листопада 1917 року Центральна рада України, прийняттям ІІІ Універсалу по-суті проголосила незалежність України.

На засіданні Житомирської міської думи 28 листопада обговорювалась ситуація, що склалася в Україні. Слід мати на увазі, що дума була сформована під впливом російської адміністрації і на основі, скажемо сьогоднішньою мовою, не дуже демократичних законів Російської імперії, коли російсько-імперська складова думи була дуже суттєвою.

Однак, незважаючи на розбіжності в поглядах депутатів, міська дума прийняла резолюцію більшості, в якій визнала Центральну раду єдиною законною владою в Україні.

І вже 30 листопада 1917 року в Житомирі в присутності великої кількості житомирян та військ гарнізону на головній, Кафедральній, площі, прикрашеній синьо-жовтими прапорами, за ініціативи міської думи відбулася урочиста церемонія оприлюднення ІІІ Універсалу, яким було проголошено незалежність України.

У цей же час в Житомирі діяли й більшовицькі організації. Вони вимагали встановлення радянської влади.

Та вплив більшовиків у Житомирі був мізерним. Житомир відрізнявся від багатьох міст України яскраво вираженими антибільшовицькими настроями.

Саме тому спроба житомирських більшовиків у січні 1918 року збройним шляхом встановити в місті радянську владу, синхронізована із військовим наступом більшовицьких військ на Україну, антиукраїнськими виступами в Києві та по всій Україні, зазнала повного провалу.

Житомир — столиця УНР та «столиця» гривни

У грудні 1917 року загострилися відносини Української Народної Республіки з Радою Народних Комісарів Росії на чолі з Леніним. Більшовики розпочали збройний наступ на Україну. УНР вимушена була воювати на два фронти «внутрішньому і зовнішньому». 25 січня 1918 року більшовицькі війська підійшли до Києва. Центральна Рада прийняла рішення про свою евакуацію в Житомир.

Центральна Рада на чолі з Михайлом Грушевським прибула до Житомира в ніч з 27 на 28 січня і була тут до 9 березня 1918 року. Тобто у цей час Житомир був столицею Української Народної Республіки.

У Житомирі було прийнято ряд важливих законів, у тому числі й закони про грошову одиницю (гривну), про громадянство, про адміністративно-територіальний поділ України.

Перебувала Центральна Рада в будинку дворянського зібрання на Великій Бердичівській вулиці. На той час це було найкраще приміщення міста.

Протягом 1918–1920 років Житомир більш ніж 15 разів (!!!) переходив із рук українського війська до більшовиків та інших ворогуючих сторін. Зумовлено це було стратегічним місцезнаходженням Житомира, розташованого на 140му кілометрі від Києва західного Брест-Литовського тракту, і тим значенням, яке надавалось місту всіма ворогуючими сторонами.

Джерело https://histzytom.blogspot.com/?fbclid=IwAR2kRtLgy...