25 January 2022, 22:34 Житомир: °C
Юрій Малашевич
Громадський діяч

ІСТОРІЯ ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

Після закінчення Великої Вітчизняної війни у надзвичайно складних умовах відбудови народного господарства Української Радянської Соціалістичної Республіки з 1945р. по 1954р. територія УРСР була поділена на 25 областей, однією з яких була Житомирська область. Одним із 16 районів Житомирськоїобласті був Черняхівський район, на території якого діяв Народний суд Черняхівського району.

До складу суду входили народні судді, народні засідателі, секретарі, судовий виконавець.

Відповідно до архівних документів Народним судом Черняхівського району Житомирської області справи розглядалися з початку 1944 року.

Першими суддями Народного суду Черняхівського району були Вакулович, Поперечний, Савченко, Пландо, Максимова. Першими секретарями судового засідання були Ремез, Потоцька, Христенко, Янутис, Осадчук, Фесенко, Мазко, Іщенко.

В 1950-1954 роках суддями були Ляшук, Савута.

З 1955 по 1965 роки включно народним суддею Черняхівського районного суду Житомирської області працювала Бевз Катерина Гнатівна.

Найтриваліше очолював Народний суд Черняхівського району, а саме: з 1966 по 1987 роки, та здійснював правосуддя Грох Олександр Прохорович.

Судді Народного суду Черняхівського району Житомирської області розглядали кримінальні та цивільні справи. Робота була спрямована на боротьбу зі злочинністю, відшкодування збитків, заподіяних розкраданнями, на захист трудових, майнових та житлових прав громадян, охоронюваних законом інтересів державних та громадських організацій.

З 1987 по 1994 рік головою суду була Шишкіна Віра Петрівна. З 1993 року по 2005 рік (до виходу у відставку) суддею працювала Ільяшевич Марія Аврамівна.

Після набуття Україною суверенітету у грудні 1991 року в країні в органах влади всіх рівнів відбувається реформування. Здійснюється удосконалення судової системи, діяльності судів.

Згідно Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української PCP «Про судоустрій Української PCP», Кримінально-процесуального та Цивільного процесуального кодексів Української PCP» від 17 червня 1992 року № 2464-12 судовий процес проводиться суддею одноособово за участю прокурора, адвокатів, секретаря. Народні засідателі приймають участь в судовому процесі тільки у визначених законом випадках. Це знайшло відображення у назві суду: з 1993 року він діє як Черняхівський районний суд Житомирської області.

З 1994 по 2003 рік головою Черняхівського районного суду був Ткач Степан Опанасович, який в даний час працює суддею апеляційного суду Житомирської області.

З 1997 року по 2010 рік спочатку суддею, а потім головою Черняхівського районного суду працював Сергійко Василь Володимирович.

До кінця 2002 року організаційне керівництво судом у межах і порядку, передбачених законодавством, здійснювалось Міністерством юстиції України, а з початку 2003 року суд став підвідомчим Державній судовій адміністрації України.

З 2006 по 2011 рік суддею працював Моніч Богдан Сильвестрович, який в даний час працює суддею Житомирського апеляційного адміністративного суду.

В даний час Черняхівський районний суд очолює голова суду Васильчук С.Ф., суддями працюють Слободенюк Н.Є., Бруховський Є.Б., Мініч Г.Г.

Черняхівський районний суд розглядає як суд першої інстанції цивільні, кримінальні, адміністративні справи та справи про адміністративні правопорушення у передбачених законом випадках, за винятком справ, віднесених законом до підсудності інших судів.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» організаційне забезпечення роботи Черняхівського районного суду здійснює його апарат, який очолює Супруненко Олена Леонідівна.

Діяльність суду при здійсненні правосуддя спрямована на зміцнення законності та правопорядку, запобігання злочинам та іншим правопорушенням.

З 1 січня 2010 року в суді працює електронна система «Діловодство», яка дозволила забезпечити повну автоматизацію діловодства на всіх стадіях процесу, зробила простішим доступ до інформації у справі, оперативнішою роботу апарату суду, оптимізувала процес прийняття документів та видачі рішень тощо. Справи між суддями розподіляються автоматично, що є важливою гарантією неупередженості.