29 March 2023, 02:50 Житомир: °C
Юрій Малашевич
Громадський діяч

16 - 17 БЕРЕЗНЯ В ІСТОРІЇ ЖИТОМИРЩИНИ

16 та 17 березня 1630 р. Марту Войнаровську було введено у Черняхівську волость: Осники, Слобідку, частину Ходаків 3, місто Старий і Новий Черняхів, містечко Андріїв, фільварок і село Іванків, села Стирти, Дівочки, село і фільварок Некраші, села Троковичі, Горбаші, Щурову(на підставі запису1625 р. у розмірі20 тис. зол.). Ще через два дні, 18 березня, повторено введен-ня в містечко Андріїв, села Стирти й Іванків [ ЦДІАК України. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 8. – Арк. 211 зв.– 212, 213.]

17 березня 1951. – в смт. Черняхові почала функціонувати інкубатроно- птахівнича станція, яка на той час була обладнана всього лише двома апаратами «Рекорд». В цей день зроблено першу закладку 4500 яєць.

17 березня 1921 (четвер) - Житомирській повіт Волинської губернії. Організовано 20 волосних та 318 сільських комнезамів. В Ізяславському повіті – 22 волосних комнезами, у Барському – 16. Всього в губернії організовано 590 комнезамів, які брали участь у радянському будівництві та боротьбі з бандитизмом.

16 березня 1602 р. Андрій Немирич , роки життя невідомі, — син Іосифа Немирича, київського земського судді. Родоначальник Черняхівської гілки роду, представники якої були прихильниками протестантської течії социніан. Вдруге подав позов на свого родича Матвія Єсифовича Немирича до трибуналу, звинувативши його в тому, що за сприяння київського ґродського судді і київського чашника Філона Стрибиля він зумів уписати до актових книг«фальшивий» запис на Високе й Осники, села що нині знаходяться в Черняхівському районі Житомирської області. Матвій Немирич (роки життя невідомі), дружина — Анастасія Мукарівна. Син Іосифа Немирича; фундатор Люблінського братства, родоначальник Олевської гілки роду Немиричів. Її представники підтримували православ'я, але в другий половині XVII століття сполонізувалися і прийняли католицтво. (13 липня трибунальським декретом цей запис було скасовано) ( ЦДІАК України. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 74–74 зв. ; Jabłonowski A. Вказ. праця. – T. X. – С. 88.)

16 березня 1921 (середа) - Волинська губернська професійна спілки металістів організувала пересувні загони по ремонту сільськогосподарського реманенту.

16 березня день пам'яті Івана Талимоновича Ямковського ( 1929 - 2001), кандидата медичних наук, доцента Житомирського педагогічного інституту ім. І. Франка, уродженця селп Білилівка Ружинського району.Електронна адреса: yuriy.malashevich78@ukr.net

тел (вайбер) 0982257110

офіційна публічна сторінка у фейсбуці: https://www.facebook.com/YuriMalashevich

акаунт у фб: https://www.facebook.com/Malashevich.Yuriy

офіційний телеграм-канал https://t.me/YuriyMalashevich