25 January 2022, 22:22 Житомир: °C
Юрій Малашевич
Громадський діяч

Перші кроки радянської влади на території сучасної Житомирщини. Архівні дані

РЕЗОЛЮЦІЯ ЗБОРІВ селян сіл Фасовської волості Житомирського повіту про надання допомоги Червоній Армії в боротьбі з білополяками.

14 березня 1920 року.

Ми, селяни Фасовської волості, зібравшись на волосні збори і заслухавши доповіді тов. Остапчука — інструктора політосвіти губвоєнкомату і і тов. Мордика — інструктора 1-го району Житомирського повіту про біжучі справи, постановили: вітати від всього населення Фасовської волосгі беззавітний подвиг Робітничо- Селянської Червоної Армії — єдиної визволительки трудящих від вікового іга капіталістів і експлуататорі». Повністю стоячи на платформі інтересів соціалістичної Радянської республіки, захищаючи інтереси всього трудового народу і пам’ятаючи, що найтісніший зв’язок робітників і селян дасть можливість остаточно задуши, ти темну реакцію і довести нашу загальну боротьбу з віковим ворогом До бажаного кінця, ми, не шкодуючи сил, повинні допомогти нашій загальнїй справі в боротьбі з польською буржуазією. Для цього дати нашим червоним борцям за свободу ту необхідну підтримку, якої вони з такою надією чекають від нас, ведучи два роки непосильну, але справедливу боротьбу з буржуазією всього світу. Вважаючи, що тільки наша робітничо-селянська партія комуністів(більшовиків)

звільнить нас з-під влади поміщиків, що віками нас пригнічували, і закріпить за нами завойовану землю і волю, шлемо свій привіт партії комуністів (більшовиків), в той час посилаємо своє прокляття на всю реакційну сволоту.

Резолюція прийнята одного-лосно на сільському волосному з’їзді Фасовськоїволості

14 березня 1920 року.

Голова з’їзду МОРДИК.

Секретар ВУБРИЦЬКИЙ.

Збірник документів «Борьба трудящихся Волыни за власть Советов», м. Житомир, 1957 р., стор. 351 — 352.

Матеріали підготовлені старшими науковими співробітниками облдержархіву тт. Калинкіною В. В. та Табачник Б. 1. У 1967 році.


Джерела дослідив Юрій Малашевич