23 January 2022, 05:32 Житомир: °C
Юрій Малашевич
Громадський діяч

Призначено останнього голову Черняхівської РДА Олександра Дубенцова. Першочергові питання на які хочеться почути від нього відповіді:

Виведення зі штопору процесу добровільного об’єднання територіальних громад – створення Черняхівської ОТГ. Чи зможе, позаяк інші не могли?

Завершення, або незавершення газифікації смт. Черняхів та населених пунктів району. Зокрема чи вирішуватиме проблему збільшення тиску в газовій трубі за рахунок збільшення пропускної потужності в Студениці?

Як сприятиме процесу остаточного завершення реформування, розпаювання та оформлення паїв та вирішеня гострих майнових і земельних у КСП «Україна Черняхів» -1»?

Подолання низького рівеня та обмеженості доходів місцевих бюджетів у розрахунку на одну особу населення. Як буде вирішувати цю проблему в районі?

Як збирається нарощувати обсяг реалізації промислової продукції на одну особу населення?

Як збирається підвищуватирівень обсягу прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу населення?

Як буде підвищувати рівень обсягу капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу?

Чи має бачення яким чином подолати проблему зменшення населення в районі?

Як підвищуватиме низький рівень розміру заробітної плати штатного працівника?

Як буде вирішувати проблему високого рівеня співвідношення чисельності безробітних громадян до кількості вакансій?

Також хотілося би почути щодо:

Завершення модернізації очисних споруд у смт.Черняхів та реконструкції очисних споруд каналізації КП «Головине-Добробут» (смт.Головине).

Проблема з боргом за землю Головинській селищній раді Головинським кар’єром.

Вирішення питання складування промислових відходів каменеобробки (пульпи) на території району.

Проведення капітального та поточного ремонту доріг загального користування та доріг комунальної власності.

Складність працевлаштування, особливо в сільській місцевості.

Як збирається подолати:

Нерозвиненість механізмів державно-приватного партнерства.

Відсутність дешевих фінансово-кредитних ресурсів.

Відсутність мотивації сільгосппідприємств та особистих селянських господарств у збереженні та нарощуванні поголів’я свиней та великої рогатої худоби, у тому числі корів через розбалансованість цінової ситуації на ринку продукції тваринного походження, яка не покриває понесених витрат на виробництво.

Порушення сільськогосподарськими виробниками законодавчо встановлених нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах.

Значна зношеність основних фондів у водопровідно-каналізаційному господарстві району.

Відсутність сучасної системи поводження з твердими побутовими відходами.

Зростання цін на товари народного споживання, зниження купівельної спроможності населення.

Недосконалість системи контролю за якістю і безпекою продукції, робіт, послуг, яка б гарантувала споживачам придбання товарів належної якості.

Використання робочої сили без оформлення відповідно до законодавства трудових відносин з роботодавцями.

Дисбаланс між попитом та пропозицією на ринку праці .

Високий рівень навантаження безробітних на одне вакантне місце.

Недостатній рівень забезпечення закладів охорони здоров’я згідно з табелем матеріально-технічного оснащення.

Низький рівень матеріально-технічного забезпечення закладів культури.

Виявлення, оцінка потреб, надання соціальних послуг, здійснення соціального супроводу сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціального сирітства.

Низький відсоток забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Відсутність систем виявлення загрози надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу потенційно небезпечних об’єктів.

Недостатнє фінансування програми та заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в районі.

Недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення органів поліції.